FANDOM


Franciszek Józef II von Habsburg-Lathringen
Kraj zamieszkania Austro-Węgry
Funkcje publiczne głowa państwa
Tytuł honorowy cesarz i król, i inne
Znany również jako Franz Joseph II, II. Ferenc Jozsef, Franz

Franciszek Józef II - Założyciel oraz Monarcha wirtualnych Austro-Węgier od 24 kwietnia 2005 roku. Senior rodu Habsburgów Lotaryńskich.

Małżeństwa

Początkowo żonaty z Jaśnie Wielmożną Hrabiną Isane von Marwitz. Po jej śmierci na niezidentyfikowaną chorobę Franciszek Józef II poślubił Jaśnie Oświeconą Księżną Elżbietę.

Osiągnięcia

Jego największe zasługi to z pewnością doprowadzenie do wzrostu prestiżu, rangi i znaczenia Austro-Węgier na arenie międzynarodowej, powołanie Paktu Trójprzymierza, oraz wprowadzenie dualizmu, a późniejsza jego reforma. Doprowadził on państwo do rozkwitu i jest ono aktualnie jednym z najszybciej się rozwijających. Ponadto wykłada Stosunki Międzynarodowe w Uniwersytecie Węgierskim w Budapeszcie. Gdy ustrój dualistyczny przestał się sprawdzać, zwyczajem austro-węgierskiej renegocjacji Ugody, pielęgnowanym od 1867 roku, rozmawiał z przedstawicielami Austrii i Węgier o zmianie systemu politycznego. W efekcie dualizm austro-węgierski stał się ustrojem bardziej odpowiadającym praktyce i rzeczywistości mikronacyjnej. Ponadto doprowadził do ocieplenia stosunków z Surmenią i innymi państwami Kontytentu Wschodniego, jako MSZ utrzymywał poprawne stosunki z wszystkimi ważniejszymi państwami i sojuszami. Obecnie aktywnie uczestniczy w pracach Organizacji Polskich Mikronacji. Jest w piątce najdłużej panujących władców.

Wyznanie

Franciszek Józef II jest wyznawcą kościoła austriacko-katolickiego, który wchodzi w skład Kościoła Rotryjskiego. Jest też wyznawcą Szwejkizmu i jednym z bardziej aktywnych nieoficjalnych feldkuratów tej wiary.

Uprawnienia

Franciszek Józef z dniem 1 stycznia 2008, to jest po wejściu w życie Ugody i reformy ustroju Austro-Węgier, ma niewielkie uprawnienia jako Monarcha, jest jedynie gwarantem istnienia i ciągłości władzy państwowej.

Tytuły

Pełny tytuł Franciszka Józefa II brzmi: "z Bożej Łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc... arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc.", ponadto otrzymał tytuł Obrońcy Wiary. W Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych posiada stopień Feldmarschall/Tábornagy.