FANDOM


Przyjęta przez Parlament Scholandii dnia 13 grudnia 2004 roku.

Preambuła: Królestwo Scholandii, państwo suwerenne, demokratyczne i praworządne, prowadzi politykę pokojowego współistnienia polskojęzycznych i innych państw wirtualnych, opartą na zasadzie, suwerenności, równości prawnej podmiotów prawa międzynarodowego, absolutnej nienaruszalności istniejących granic oraz korzystnej dla wszystkich stron współpracy politycznej, kulturalnej, naukowej i gospodarczej.

W realizacji tych celów Królewski Rząd Scholandii:

1. Deklaruje uznanie w rozumieniu prawa międzynarodowego oraz chęć współpracy z państwami wirtualnymi, które: wykazują wyraźne cechy organizmu państwowego, wykazują cechy rzeczywistego istnienia i umożliwiają aktywność obywateli, posiadają ustabilizowaną sytuację wewnętrzną (ustalona forma rządów, istnienie najważniejszych organów władzy), nie deklarują zamiaru agresji wobec innych państw wirtualnych.

2. Dąży do pokojowego uregulowania wszelkich sporów międzypaństwowych za pomocą bezpośrednich negocjacji, mediacji lub arbitrażu.

3. Popiera zawieranie i realizację dwustronnych i wielostronnych układów politycznych i gospodarczych, które przyczyniają się do ożywienia współpracy i wymiany miedzy krajami.

4. Wspiera i realizuje dynamiczną współpracę państwową w ramach traktatu sojuszniczego Dreamland-Scholandia z dnia 15 czerwca 2003 roku. Królewski Rząd Scholandii będzie promował w szczególności wprowadzanie w życie aspektów kulturowych, naukowych oraz wojskowych tego porozumienia.

5. Królewski Rząd Scholandii za priorytet w stosunkach z innymi państwami wirtualnymi będzie uważał utworzenie mapy polskich państw wirtualnych a także ustalenie wspólnej i wieloaspektowej historii powszechnej, która w ocenie KRS zwiększy prestiż polskojęzycznych państw wirtualnych.

6. Królewski Rząd Scholandii, doceniając historyczną rolę oraz faktyczny potencjał polskojęzycznych państw wirtualnych rozwijających systemy gospodarcze deklaruje chęć normalizacji stosunków z tymi państwami oraz możliwość przyszłej współpracy, szczególnie na płaszczyźnie kulturalnej i naukowej.

7. W odniesieniu do współpracy politycznej oraz ewentualnej integracji międzypaństwowej poprzez stworzenie wspólnej organizacji Królewski Rząd Scholandii oświadcza, iż jego nadrzędnym celem jest zachowanie pełnej suwerenności oraz kulturowej integralności państwa. Dlatego będzie wspierał wysiłki integracyjne państw wirtualnych w tym stopniu i na tych płaszczyznach, które nie narażą wymienionych priorytetowych jego celów na uszczerbek.

8. W odniesieniu do międzynarodowej integracji gospodarczej Królewski Rząd Scholandii będzie wspierał ożywienie wymiany gospodarczej w ramach Sojuszu Dreamland-Scholandia, jak również wzajemne inwestycje gospodarcze oraz ułatwienie (kontrolowanych) przepływów walutowych pomiędzy wymienionymi krajami.

9. Rząd Królewski oświadcza jednocześnie, że w aktualnym stanie rzeczy nie jest zainteresowany wprowadzeniem wspólnej wirtualnej waluty. Zdając sobie jednak sprawę z konieczności usprawnienia przepływu pieniądza, KRS jest gotów do poparcia i włączenia się do realizacji utworzenia systemu wzajemnych kursów walut, jednakże nie sztywnego, lecz kontrolowanego i korygowanego regularnie przy uwzględnieniu sytuacji budżetowej krajów, siły nabywczej ich walut, masy pieniężnej znajdującej się w obiegu, kondycji firm i innych ważnych czynników. W tym celu KRS będzie proponował innym państwom powołanie systemu konsultacji ministrów finansów i szefów Banków emisyjnych.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki