FANDOM


Delta i Proftazja - jedna z prowincji w Scholandii, strolicą prowincji jest Alexiopolis. Prowincja Delty położona jest w północnej części kontynentu. Powierzchnia jej wynosi ok. 80 000 km2, co przy 2 366 322 mieszkańców daje średni stopień zaludnienia. W wieku produkcyjnym jest 58% ludności. Prowincję tworzy 20 miast o ludności pow. 50 tys. w tym trzy powyżej 100 tys. mieszkańców: Alexiopolis 810 592 mieszk., Ivonis 172 926 mieszk., Nova Vita 125 877 mieszk.

Głównymi atutami prowincji są: - rozwinięty system rzeczny, wokół którego koncentruje się większa część osad miejskich i gospodarka rolno spożywcza; - bogate złoża żelaza w górach na wschodzie prowincji oraz pokłady węgla kamiennego, któremu towarzyszą diamenty; - rozwijający się dynamicznie system dróg szybkiego ruchu i autostrad; - bezpośredni dostęp do morza; - prowincja Delty jest prowincją graniczną.

HistoriaEdytuj

U ujścia Borysfenesa istniała rozwinięta cywilizacja. Wiadomo o niej na razie jeszcze bardzo mało. Niemniej na pewno miała ona własną religię (monoteistyczną, lecz nie pozostającą pod wpływami chrześcijaństwa). Religia ta nie była jednak jedyną, a ni nawet dominującą. Poszczególne ośrodki miejskie wykazują duże różnice w sposobie budownictwa sakralnego i położenia tych budowli. Państwo Delty było najprawdopodobniej luźną konfederacją plemion czy ludów i kilkunastu bogatych miast, które jednak musiały być od dawna w jakiś sposób zjednoczone, gdyż brak jakichkolwiek śladów nowożytnych wojen między nimi. Jego siłą była obfitość żywności i bogate złoża żelaza – prawdopodobnie to właśnie hutnictwo doprowadziło deltę do potęgi. Współczesne władze prowincjonalne Delty zamierzają otworzyć własny Instytut Historii (regionalnej) – zapewne więc już wkrótce będzie można powiedzieć o tej starej kulturze znacznie więcej.

TurystykaEdytuj

Atrakcją prowincji jest Park Narodowy Delty Borysfenesa. Przez obszar Prowincji wiodą oznakowane szlaki piesze turystyczne i pielgrzymkowe. Wzdłuż Borysfenesa - od Ivonis przez Ksantos, Kios i Pax do Alexiopolis - wiedzie szlak kajakowy i pielgrzymkowy. Prowincja posiada jedyną w kraju depresję (-4 m) przy mieście Foros. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Kios, posiadające bogate zbiory związane z rolnictwem, ma charakter ogólnoscholijskiej placówki dokumentującej historię i współczesność gospodarki rolnej i kultury społecznej wsi. W całej prowincji znaleźć można wiele wartych obejrzenia zabytków: zespoły świątynne, pałacowe z parkami dworskimi i alejami oraz dworsko-folwarczne.

Dla potrzeb mieszkańców prowincji i turystów istnieje możliwość wypoczynku. Około 25% prowincji leży w posiada wartości turystyczno rekreacyjne (morskie wybrzeże, tereny przy rzece, depresja, góry). Duże tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczone są pod sport, rekreację i turystykę.

Miasta Delty i ProftazjiEdytuj

StronyEdytuj

Strona Prowincji Delty i Proftazji

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki