FANDOM


Kościół tradycji chrześcijańskiej, oparty na Objawieniu Bożym zawartym w Piśmie Świętym Starego i Nowego Przymierza. Uznający Osobę Jezusa Chrystusa za Jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi, zaś Dzieło Zbawcze Jezusa za pełne objawienie Jedynego Boga i otwarcie Drogi do zjednoczenia pomiędzy Bogiem a każdym indywidualnym człowiekiem.

Struktura Kościoła jest episkopalna, to znaczy jest on zorganizowany w autonomiczne diecezje, którym przewodniczą biskupi. Także poszczególne wspólnoty Kościoła (parafie, gminy, zbory), posiadają szeroką autonomię. Pełne wyznanie wiary Kościoła Scholandzkiego zawarte jest w Confessio Scholopoliana, podpisanej na Wielkim Synodzie Założycielskim we wrześniu 2002. Kościół posiada własną wyższą uczelnię, którą jest autonomiczny Wydział Teologii Chrześcijańskiej Uniwersytetu w Scholopolis.

Głównymi świętami Kościoła, jak zresztą i całego chrześcijaństwa, są Święta Paschalne (Wielkanocne, data wspólna z kalendarzem katolickim i ewangelickim świata realnego), w które odprawia on uroczystą Liturgię Świętego Triduum, a zwłaszcza nocną Wigilię Paschalną, święta Narodzenia Pańskiego (25 grudnia), Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Świętego, w ósmą Niedzielę po świętach Paschy), Wszystkich Świętych i wspomnienie zmarłych wiernych (pierwsza Niedziela listopada). Za swoje święto patronalne Kościół Scholandzki uważa dzień 4 lipca, święto św. Ulryka, biskupa Augsburga (+973), który to dzień jest jednocześnie państwowym świętem Scholandii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki