FANDOM


Premiepolis nie istnieje

Dane OgólneEdytuj

Burmistrz Premiepolis jest wybierany przez króla Surmenii, aż do czasu odwołania. Burmistrz obejmujący to stanowisko składa przysięgę.

PrzysięgaEdytuj

Ja, (ew. tytuł, imię i nazwisko), obywatel Miasta Premiepolis, uroczyście przysięgam, że jako burmistrz będę zabiegał o pomyślny rozwój Miasta i godnie reprezentował Miasto Premiepolis w stosunkach międzynarodowych i międzymiejskich. Przysięgam także wierność Królowi, który jako Najwyższy Zwierzchnik Surmenii powołał mnie do służby Królestwa. Niech Premiepolis przemówi przeze mnie!

UprawnieniaEdytuj

Burmistrz z woli Króla Surmenii:

  • zapewnia wykonywanie prawa państwowego na terenie miasta
  • wydaje prawo miejskie
  • chroni interesy Premiepolis i gospodaruje mieniem miasta
  • nadaje i odbiera tytuł Honorowego Obywatela Premiepolis
  • ustanawia i znosi organy administracji Premiepolis za zgodą Króla
  • przedkłada sprawozdanie budżetowe Królowi Surmenii
  • nazywa miejsca publiczne Premiepolis
  • wykonuje inne obowiązki przewidziane w prawie państwowym

BurmistrzowieEdytuj

Obecnym burmistrzem Premiepolis jest Victor I Surmun.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki